mask

Larver

Fakta om larver

En larv är ett tidigt stadium hos djur som genomgår metamorfos, till exempel insekter och groddjur.
Larven som ofta är maskformad och ibland förväxlas med en mask är ofta helt olik de vuxna djuren av samma art.
Till exempel en fjärilslarv skiljer sig väldigt mycket från en fjäril.
Larver har ofta speciella organ, som de saknar som vuxna djur.