mask

Maskar

Plattmaskar

Plattmaskarna (Platyhelminthes) är en artrik djurgrupp med cirka 25 000 kända arter.

Majoriteten av plattmaskarna är parasiter.

Parasiterna har vanligen i sitt könsmogna stadium ett ryggradsdjur som värd, medan ryggradslösa djur är värdar för larvstadierna. Vissa arter bland de parasitiska plattmaskarna kan bli flera meter långa, men många är endast ett par millimeter.

De frilevande plattmaskarna består av flera olika grupper som varierar i storlek från 0,3 mm till 50 cm. De förekommer i havet, i sötvatten och t.ex. i fuktig mossa eller förna. I marin miljö kan man finna dem t.ex. mellan sandkornen på havsstränder, bland alger och i lera från djupare bottnar. Från Sverige är cirka 370 arter kända.