mask

Maskar

ringmaskar

Ringmaskar (Annelida) är en stam inom djurriket med mer än 15 000 nu levande arter. Ringmaskar är antingen nedbrytare, t.ex. daggmaskar, eller parasiter, t.ex. iglar, och vissa havsborstmaskar är även rovlevande.

Storleken varierar, de minsta arterna blir omkring en millimeter långa medan de största arterna kan bli upp till tre meter långa.

Ringmaskarnas kroppar är uppdelade i segment som liknar ringar och fungerar i viss mån som självständiga enheter.

  • Ringmaskar