mask

Maskar

Rundmaskar

Rundmaskar (Nematoda) är en av de vanligast förekommande stammarna inom djurriket med mer än 25 000 arter beskrivna varav ca 1000 kända arter i Sverige.
Rundmaskar kan hittas i stora mängder i nästan alla miljöer. De kallas även för nematoder.

Rundmaskar lever som parasiter hos snart sagt alla djurarter inklusive människan. De förekommer även som parasiter och skadegörare på ett stort antal växtarter och vållar svåra skördeförluster på ett flertal grödor.

Rundmaskar kan orsaka sjukdomar som till exempel elefantiasis.

  • Rundmaskar