mask

Maskar

Slemmaskar

Slemmaskar eller snörmaskar (Nemertea eller Nemertini) lever på havets botten eller på botten av sjöar eller andra fuktiga miljöer. Deras kroppar är mjuka och trasas lätt sönder. Gemensamt för hela gruppen är att de saknar segment, har en extrem förmåga att förlänga respektive dra ihop kroppen. Slemmaskarna har en utvrängbar snabel, försedd med en eller flera stilettersom används för att fånga bytesdjur. Maskarna kan variera i storlek och bland de cirka 1300 arter som hittills beskrivits finns både millimeterlånga och meterlånga. Många av arterna är giftiga. Långsnöre (Lineus longissimus) kan bli upp till 50 m lång och är världens längsta djur.